One Energy & One Mobile a.s. – Oznámení o fúzi

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu vnitrostátní fúze sloučením, kdy:

1. Dne 12. července 2016 rozhodnutím valné hromady obchodní firmy One Energy Česká republika a.s. došlo ke schválení projektu přeměny vnitrostátní fúze sloučením dvou obchodních korporací.

2. Obchodní firma One Energy Česká republika a.s. tímto dnem zaniká a v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti na obchodní firmu One Mobile Česká republika a.s., IČ: 01879880. Nástupnickou společností za obchodní firmu One Energy Česká republika a.s. je One Mobile Česká republika a.s..

3. Rozhodnutím valné hromady téhož dne došlo ke změně názvu obchodní firmy One Mobile Česká republika a.s. na One Energy & One Mobile a.s..

Od 12. 7. 2016 tedy oficiálně vystupujeme jako:

One Energy & One Mobile a.s.

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava

IČ: 01879880, DIČ: CZ01879880

Nástupnická společnost zaniklé právnické osoby, která vykonávala licencovanou činnost obchod s elektřinou a obchod s plynem podle § 10 odst. 11 energetického zákona řádně ohlásila dne 14. 7. 2016 ERÚ záměr pokračovat dále v licencované činnosti a zároveň podala žádost o udělení licence pro podnikání v elektronických odvětvích pro obě činnosti.

Viz. výkladové stanovisko ERÚ:
“Při přeměně právnické osoby může právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti Energetickému regulačnímu úřadu a současně mu předloží žádost o udělení licence na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby. Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence pro přeměněnou právnickou osobu nebo právnickou osobu vzniklou odštěpením pokračuje právní nástupce nebo právnická osoba vzniklá odštěpením ve výkonu licencované činnosti s tím, že datum prvního uvedení výrobny do provozu zůstává zachováno. Vydáním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením zaniká licence přeměňované právnické osobě.”

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici na zákaznickém centru (E: zakaznik@onemobile.cz, T: 910 500 600)

Nové tarify pod sítí Vodafone

Máme pro vás dobrou zprávu, naše nabídka bude nově rozšířena o paušální tarify s pokrytím sítě Vodafone.

Nabídka je již nyní k nahlédnutí, abyste měli možnost porovnat výhody služeb a zvážit tak jejich využití. Pro zákazníky využívající tarify s pokrytím sítě T-Mobile se samozřejmě nic nemění a i nadále budou ponechány v nabídce. Stručný přehled naleznete na http://www.onemobile.cz/volani-tarify-2/tarify-bez-zavazku/.

Jakmile budeme mít vše připraveno, budeme vás informovat.

Informujeme vás o změně ceníku

Vážení klienti,

informujeme o změně platného ceníku telekomunikačních služeb společnosti One Mobile Česká republika a.s., s účinností od následujícího měsíce od oznámení této změny a to ke dni 1. 8. 2015.

Nový ceník poskytovaných služeb, je k dispozici v sídle Vašeho poskytovatele či na webových stránkách sekci Podpora – Ke stažení.

Věříme, že dané změny vedou k lepšímu a budete i nadále našimi spokojenými zákazníky jako doposud.

Děkujeme za využívání našich služeb.

Změna účtu pro inkasní příkazy

Vážení zákaznici,

v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami k uzavřené „Smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací“ Vás tímto informujeme o změně čísla bankovního účtu One Mobile Česká republika a. s. při platbě formou sjednaného inkasního příkazu.

Z tohoto důvodu si prosím nejpozději do 30. listopadu 2014 sjednejte u svého peněžního ústavu změnu bankovního spojení s One Mobile Česká republika a. s. na číslo účtu

3703743349/0800
vedeného u České spořitelny.

Děkujeme za pochopení

Novinky na Zákaznickém portálu

Vážení zákazníci,

děkujeme za Váš zájem o nový Zákaznický portál (ZP). Ti z Vás, kteří ZP aktivně využívají nebo sledují naši Facebookovou stránku o všech novinkách vědí. Vás ostatním zde přinášíme seznam informací, které na ZP naleznete:

  • Informace o všech Vašich službách, které jste si u nás zřídili (volání, internet, VoIP)
  • Nastavené parametry Vašich SIM karet
  • Výpis odchozích služeb
  • Vydané faktury (ke stažení i v PDF)
  • Informace z Vaší smlouvy


omo-zp