One Energy & One Mobile a.s. – Oznámení o fúzi

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o realizaci projektu vnitrostátní fúze sloučením, kdy:

1. Dne 12. července 2016 rozhodnutím valné hromady obchodní firmy One Energy Česká republika a.s. došlo ke schválení projektu přeměny vnitrostátní fúze sloučením dvou obchodních korporací.

2. Obchodní firma One Energy Česká republika a.s. tímto dnem zaniká a v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti na obchodní firmu One Mobile Česká republika a.s., IČ: 01879880. Nástupnickou společností za obchodní firmu One Energy Česká republika a.s. je One Mobile Česká republika a.s..

3. Rozhodnutím valné hromady téhož dne došlo ke změně názvu obchodní firmy One Mobile Česká republika a.s. na One Energy & One Mobile a.s..

Od 12. 7. 2016 tedy oficiálně vystupujeme jako:

One Energy & One Mobile a.s.

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava

IČ: 01879880, DIČ: CZ01879880

Nástupnická společnost zaniklé právnické osoby, která vykonávala licencovanou činnost obchod s elektřinou a obchod s plynem podle § 10 odst. 11 energetického zákona řádně ohlásila dne 14. 7. 2016 ERÚ záměr pokračovat dále v licencované činnosti a zároveň podala žádost o udělení licence pro podnikání v elektronických odvětvích pro obě činnosti.

Viz. výkladové stanovisko ERÚ:
“Při přeměně právnické osoby může právní nástupce držitele licence nebo právnická osoba vzniklá odštěpením pokračovat v provozování licencované činnosti na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby za předpokladu, že do 1 měsíce ode dne právních účinků přeměny oznámí pokračování v licencované činnosti Energetickému regulačnímu úřadu a současně mu předloží žádost o udělení licence na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované právnické osoby. Do doby vydání rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o udělení licence pro přeměněnou právnickou osobu nebo právnickou osobu vzniklou odštěpením pokračuje právní nástupce nebo právnická osoba vzniklá odštěpením ve výkonu licencované činnosti s tím, že datum prvního uvedení výrobny do provozu zůstává zachováno. Vydáním rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o žádosti o udělení licence právnímu nástupci nebo právnické osobě vzniklé odštěpením zaniká licence přeměňované právnické osobě.”

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici na zákaznickém centru (E: zakaznik@onemobile.cz, T: 910 500 600)

About admin