Již tisíce let před tím, než na Dálném východě, v sousedství mongolských kmenů vznikla takzvaná Říše středu, bylo vědci tehdejší doby a mysliteli praktikováno tradiční umění věštecké. Používaly se k tomu různé prostředky. Od zvířecích vnitřností, přes kamínky, kosti, až po uvádění se věštců do transu. Tyto metody ovšem byly vcelku primitivní, protože navazovaly na šamanskou praxi starých místních kmenů a etnik. Již dávno před naším letopočtem, se vznikem šesti nezávislých států, byly však tehdejší věda a vědění vůbec na takové úrovni, že astrologie byla plně rozvinutou disciplínou.

Solárně-lunární kalendář

Již tehdy vznikl nejen tradiční solárně-lunární kalendář, který se používá dodnes, ale také praxe věštění podle hvězd a nebeských těles – čínský horoskop , který se používá úspěšně dodnes.