POŘÍZENÍ SLUŽEB ONE MOBILE

 • Máte-li zájem o služby naší společnosti, vyplňte prosím objednávku. Naší referenti Vás do 2 pracovních dnů kontaktují prostřednictvím e-mailu se sdělením dalšího postupu. Budete-li mít dotazy, můžete nás kontaktovat přes kontaktní formulář nebo formou zprávy na e-mail zakaznik@onemobile.cz. K dispozici jsme taktéž na infolice 910 500 600.

  Následně vypracujeme smlouvu, která bude odeslána skrz Českou poštu na Vaší kontaktní adresu. Jakmile nám budou všechny potřebné dokumenty navráceny z Vaší strany zpět, dochází k odeslání zásilky spolu se SIM kartou.

  Preferujete-li osobní jednání, lze nás navštívit na naší pobočce sídlící v Ostravě.

 • U každé SIM karty je přiložený podrobný návod k její aktivaci. Nebudete-li si vědět rady s postupem, kontaktujte naše zákaznické centrum telefonicky 910 500 600 či e-mailem zakaznik@onemobile.cz.

 • Zaslání SIM karty je zpoplatněno jednorázovou položkou 50 Kč s DPH.
  V případě, že volíte telefonní číslo poskytnuté ze strany společnosti, je aktivace karty zpoplatněna částkou 50 Kč s DPH. Jedná-li se o přenesení stávajícího telefonního čísla, bude proces zpracování účtován částkou 150 Kč s DPH.
  Položky Vám budou přidány pod první vyúčtování.

 • Zbývající kredit není možno převést.

 • Ano. V případě přenosu telefonního čísla je zapotřebí získat od současného operátora portační kód, tzv. ČVOP, dle něhož uskutečníme převod služby pod síť společnosti One Mobile. Proces zpracování trvá pět pracovních dní.

INFORMACE K NABÍZENÝM SLUŽBÁM

VOLÁNÍ

INTERNET V MOBILU

DALŠÍ SLUŽBY

 • Paušální služby –
  Služba roaming není aktivována.
  Aktivaci je možno provést po splnění podmínky v rámci třech uhrazených po sobě jdoucích faktur v termínu splatnosti. Vyžadujete-li službu aktivovat dříve, než po splnění podmínky, je zapotřebí složit finanční částku dle ceníku. Prostředky jsou navráceny po skončení smluvního vztahu mezi Vámi a společností. Budete-li si přát, je možnost po splnění výše specifikované podmínky požádat o převedení na klientský účet ve formě přeplatku, kdy budou další vygenerované faktury hrazeny z příslušné částky.
  Předplacené služby –
  Služba roaming je ovládána automaticky systémem.
  Pro službu roaming aktivní v rámci Evropské unie je zapotřebí udržovat hodnotu kreditu nad 300,00 Kč s DPH. Jedná-li s o službu aktivní pro území celého světa, hodnota kreditu musí být nad 500,00 Kč s DPH. Klesne-li hodnota kreditu pod stanovené hodnoty, služba je automaticky blokována systémem.

 • Paušální služby –
  Ano, služby lze využívat (volby 900 – 909).
  O aktivaci služby je možno požádat po splnění podmínky v rámci třech po sobě jdoucích uhrazených faktur v termínu splatnosti. Požadujete-li službu zprovoznit dříve, je zapotřebí složit jistinu dle ceníku. Jistina je vratná po skončení smluvního vztahu či můžete po splnění výše specifikované podmínky požádat o převedení částky na klientský účet ve formě přeplatku. Z částky budou poté hrazeny další vygenerovaná vyúčtování.
  Předplacené služby –
  Služby lze využívat (SMS platby 902 a DMS). Službu máte aktivní při dostatečné výši kreditu.

 • Ano. O blokaci služby lze požádat skrz zákaznického portálu/internetové samoobsluhy, zákaznické linky 910 500 600 nebo e-mailu zakaznik@onemobile.cz.

 • Hlasová schránka je automaticky neaktivní. Požadujete-li změnu služby, kontaktujte naše zákaznické centrum.

 • Autorizační SMS zprávy jsou plně funkční. Službu GSM bankovnictví neposkytujeme.

VYÚČTOVÁNÍ A PLATBY ZA SLUŽBY

VYSVĚTLENÍ POUŽÍVANÝCH POJMŮ

PŘEDPLACENÁ KARTA

DALŠÍ ČASTÉ OTÁZKY

 • Reklamaci lze podat pouze písemně na adresu sídla společnosti One Energy & One Mobile a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava nebo skrz zprávy na e-mailovou adresu zakaznik@onemobile.cz.

 • Zákaznické centrum je Vám k dispozici v pracovních dnech v čase 8.00 hodin do 16.30 hodin.

 • Před prvním vstupem je zapotřebí provést aktivaci., kterou uskutečníte zadáním svého kódu zákazníka a e-mailu uvedeného v telekomunikační smlouvě. Bude-li tento úkon proveden správně, na uvedenou adresu obdržíte automaticky vygenerované heslo, pod nímž se přihlásíte. Kód zákazníka naleznete na prvním vyúčtování či Vám tento údaj sdělí referenti našich center.

 • Přihlásíte se pod touto webovou adresou prostřednictvím telefonního čísla. Heslo je automaticky nastaveno na PUK1. Údaj naleznete na bílé kartičce, v níž jste obdrželi SIM.

 • Paušální služby –
  Je zapotřebí sepsat písemné odstoupení od smlouvy. K tomuto úkonu lze využít náš výpovědní formulář, který se nachází v sekci Podpora - Ke stažení. Dokument odešlete na adresu společnosti One Energy & One Mobile a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava nebo prostřednictvím e-mailu zakaznik@onemobile.cz.
  Dle Všeobecných obchodních podmínek je u smlouvy vedena tříměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po jejím obdržení.
  Předplacené služby –
  Kontaktujte zákaznické centrum telefonicky 910 500 600 nebo e-mailem zakaznik@onemobile.cz s požadavkem o ukončení služeb. Není zde vedena výpovědní lhůta.

 • V případě ztráty či odcizení SIM karty kontaktuje zákaznické centrum s požadavkem o blokaci původní karty pro zamezení zneužití. Referenti poté připraví duplikát karty k danému telefonnímu číslu ve formátu 3v1 (klasická SIM, microSIM, nanoSIM). Zpracování je účtováno poplatky dle ceníku.

 • Jako první krok zvolte vypnutí/zapnutí mobilního telefonu. Nepomůže-li tento krok, kartu vložte do jiného funkčního přístroje, aby bylo možné zjistit, kde se problém skutečně nachází.Není-li karta funkční v jiném telefonu, kontaktujte zákaznické centrum, kde zvolíme další postup.

 • Jako první krok zvolte vypnutí/zapnutí mobilního telefonu. Nepomůže-li to, pokuste se ověřit, jestli není v mobilním telefonu nastavena blokace služby. Nadále je zapotřebí provést ruční volbu roamingového partnera. Nepomůžou-li tyto kroky, zkuste vložit SIM do jiného funkčního telefonu pro zjištění, jestli se komplikace nachází přímo na SIM nebo přístroji. Zjistíte-li, že je problém přímo v SIM, kontaktujte zákaznické centrum.

Stále si nevíte rady?

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku, tak nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 910 500 600 nebo emailu info@onemobile.cz!

Zeptejte se!